ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

21 ก.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 93กิจกรรม กกร.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด