ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3/2563

22 ก.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 86กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1014 (Bangchank) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด