ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

24 ก.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 80กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.
 
ประธานที่ประชุม : เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Video Conference
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด