ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ (จังหวัดขอนแก่น)

17 ส.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 189กิจกรรม กกร.

ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมนราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด