ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ (สุราษฎร์ธานี)

01 ก.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 191กิจกรรม กกร.

ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด