ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ CPTPP ด้านเศรษฐกิจ

07 ส.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 160กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ CPTPP ด้านเศรษฐกิจ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น. ณ อาคารรัฐสภา

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด