ประชุมเตรียมการภาคเอกชนเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

11 ส.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 145กิจกรรม กกร.

กกร. จัดประชุมเตรียมการภาคเอกชนเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ และนายปรัชญา สมะลาภา เป็นประธานการประชุม  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด