ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

13 ส.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 141กิจกรรม กกร.

ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด