ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร.

30 ก.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 516กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร. มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด