ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2563

30 ก.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 486กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2563 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1201 อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด