ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อ กรอ. ครั้งที่ 2/2563

29 ก.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 572กิจกรรม กกร. ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อ กรอ. ครั้งที่ 2/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด