ประชุมเตรียมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน

15 ต.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 583กิจกรรม กกร.

ประชุมเตรียมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด