จัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน

20 ต.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 122กิจกรรม กกร.

จัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน มีกำหนดจัขึ้นวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด