ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล)

21 ต.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 133กิจกรรม กกร.

ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด