ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนพฤศจิกายน 2563

26 ต.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 131กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนพฤศจิกายน 2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. ผ่าน VDO Conference โดยมีนายกฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นประธานการประชุม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด