งานเสวนา การพัฒนาการให้บริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

30 พ.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 243(30 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดงานเสวนา การพัฒนาการให้บริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business) ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงานของธนาคารโลก

ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และนายณัฐพล เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการเสวนาชุดที่ 1 ในหัวข้อ การพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (NationalDigital Trade Platform : NDTP) และความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมา  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด