ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 5/2563

09 ธ.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 172กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 5/2563 จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม C.P.GROUP & TRUE (1010) ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยมีนายไพรัตน์ ตังคเศรณี เป็นประธานการประชุม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด