ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 3/2564

03 มี.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 1105กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 3/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร