ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2564

21 เม.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 229



กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ภาพประกอบ








กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด




ข่าวสาร