ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 9/2564

01 ก.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 193กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 9/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  รอยืนยัน
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด