ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจ กกร. ครั้งที่ 1/2564

21 ม.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 994กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจ กกร. ครั้งที่ 1/2564 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่าน video conference

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร