ประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564-2565

09 ก.พ. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 894กิจกรรม กกร.
 
ประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564-2565 มีกำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต้เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน video conference
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร