ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564

24 ก.พ. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 9กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ครั้งที่ 1/2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณไพรัตน์ ตังคเศรณี เป็นประธานการประชุม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด