ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark ครั้งที่ 1/2564

11 มี.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 822กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark ครั้งที่ 1/2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพฤสับดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 อาคารจุลินทร์ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา เป็นประธานการประชุม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร