ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

16 มี.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 149กิจกรรม กกร.
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาธุรกิจไทย-เมียนมา มีกำหนดจัดขึ้นวันอังคาร 16 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด