แถลงข่าว GMS Logistic Forum 2021

18 มี.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 153กิจกรรม กกร.
 
แถลงข่าว GMS Logistic Forum 2021 มีกำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.00 น. ห้อง Vientiane - Naypyidaw, SEAC ชั้น 3 อาคาร 2 FYI Center (พระราม 4)
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด