ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนเมษายน 2564

31 มี.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 112กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนเมษายน 2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่าน Video Conference
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด