ประชุมคณะทำงาน FTA ครั้งที่ 3/2564

20 เม.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 40กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะทำงาน FTA ครั้งที่ 3/2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ video conference 
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด