กกร. เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีน

28 เม.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 384กิจกรรม กกร.

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ภาคเอกชนนำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน กกร. และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีแนวทางการหารือ 4 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการกระจายและฉีดวัคซีน

2.ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์

3.ด้านการสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกระบบงานต่าง ๆ

4.ด้านการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม
  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด