เชิญเข้าร่วมรับฟัง การบรรยาย “มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

30 มิ.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 144กิจกรรม กกร.

เชิญเข้าร่วมรับฟัง การบรรยาย “มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ขึ้น โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยระบบ Video Conference Zoom เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด ข้อควรรู้และประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ “สินเชื่อฟื้นฟู” และ “พักทรัพย์ พักหนี้” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายผยง ศรีวณิช ประธาน กกร. และประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวเปิดการบรรยาย  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายได้ที่


กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด