ประชุมคณะทำงาน กกร.ด้านพลังงาน

18 ส.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 166กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน กกร.ด้านพลังงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 18 สิงหาคม เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ video conference เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานของคณะทำงาน

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด