ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนกันยายน 2564

25 ส.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 134กิจกรรม กกร. 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนกันยายน 2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ผ่านระบบ video conference โดยมีนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลาธิการสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานการประชุม 
 
เพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ในวันที่ 1 กันยายน 2564
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด