ประชุมคณะทำงานอำนวยการ กกร.ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2564

27 ส.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 96กิจกรรม กกร.
ประชุมคณะทำงานอำนวยการ กกร.ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ video conference โดยมีนายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม 
 
เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดประชุมสัมมนาบทบาทหน้าที่ของ กกร.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด