กกร.เข้าร่วมประชุมหารือระดับสูงในบริบทการฑูตเศรษฐกิจ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว

29 ก.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 934กิจกรรม กกร.

กกร.เข้าร่วมประชุมหารือระดับสูงในบริบทการฑูตเศรษฐกิจ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว มีกำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร