ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนตุลาคม 2564

29 ก.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 1060กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนตุลาคม 2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นประธานการประชุม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร