ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ครั้งที่ 3/2564

30 ก.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 901กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ครั้งที่ 3/2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

 
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร