ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 8/2565

03 ส.ค. 2565        จำนวนผู้เข้าชม 351กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 8/2565
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  โรงแรมมณทียร


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร