ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 10/2565

05 ต.ค. 2565        จำนวนผู้เข้าชม 969กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 10/2565
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าไทย
 
สถานที่ :  โรงแรม อนันตรา


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร