แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO SUMMIT 2022

11 ก.ค. 2565        จำนวนผู้เข้าชม 110แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO SUMMIT 2022 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ที่ Ture Icon Hall Icon siam ประธาน นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนหลักสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022

  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร