แถลงข่าว ของ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC)

04 ส.ค. 2565        จำนวนผู้เข้าชม 78แถลงข่าว ของ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) เผยข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2565 
 
 
ณ โรงแรม มณเทียร กรุงเทพฯ
 
4 สิงหาคม 2565


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร