ข้อมูลการติดต่อ

มูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (สํานักงานใหญ่)
เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ : 02-018-6888 ต่อ 4220, 4230
สายตรง : 02-622-2179
โทรสาร : 02-622-2184
อีเมล์ : info@jsccib.org
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0993000461851