ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เลขที่ 150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ : 02-018-6888 ต่อ 4220, 4230
สายตรง : 02-622-2179
โทรสาร : 02-622-2184
อีเมล์ : info@jsccib.org
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0108511000011