อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 30.80 30.89
GBP 39.9842 40.1362
EUR 36.1773 36.2919
JPY 28.5754 28.6767
HKD 3.9502 3.9677
SKD 22.2674 22.3467
MYR 7.2570 7.3001
PHP 0.6206 0.6246
CNY 4.3798 4.4101
NZD 19.9215 19.9970
AUD 21.7121 21.7918
NOK 3.4334 3.4485
CHF 33.6563 33.7661
14 ส.ค. 2563

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 14/08/2563 18:30:48
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,327.05 -19.64 -1.46 1,347.63 1,324.97 20,199,779 58,050.78
SET50 863.69 -15.01 -1.71 879.38 861.87 1,344,190 32,822.23
SET100 1,922.55 -30.63 -1.57 1,954.86 1,918.64 2,334,565 40,552.02
sSET 617.00 -4.32 -0.70 624.90 616.75 772,912 3,968.08
SETCLMV 905.53 -8.72 -0.95 920.83 903.75 773,127 18,904.89
SETHD 910.41 -17.93 -1.93 926.14 908.09 442,823 11,002.80
SETTHSI 806.14 -15.29 -1.86 821.81 805.24 1,254,657 29,696.16
SETWB 901.48 -7.23 -0.80 912.62 899.03 677,261 15,664.55
mai 307.71 -3.86 -1.24 311.96 306.69 809,294 1,561.82