อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 34.04 34.14
GBP 42.4367 42.6005
EUR 35.8454 35.9593
JPY 26.4401 26.5474
HKD 4.3138 4.3313
SKD 24.5682 24.6467
MYR 7.6739 7.7092
PHP 0.6392 0.6441
CNY 5.0349 5.0694
NZD 21.7511 21.8182
AUD 23.8520 23.9116
NOK 3.4867 3.4994
CHF 34.8368 34.9472
23 พ.ค. 2565

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น