อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 35.11 35.21
GBP 41.8020 41.9468
EUR 36.1156 36.2274
JPY 25.0940 25.1948
HKD 4.4716 4.4895
SKD 25.3961 25.4772
MYR 7.7261 7.7682
PHP 0.6080 0.6107
CNY 4.8473 4.8832
NZD 21.5997 21.6709
AUD 23.1979 23.2652
NOK 3.4847 3.4982
CHF 36.6707 36.7847
30 พ.ย. 2565

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น