อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 33.27 33.36
GBP 43.8484 43.9946
EUR 37.3362 37.4488
JPY 29.1139 29.2065
HKD 4.2449 4.2598
SKD 24.2136 24.2889
MYR 7.8051 7.8403
PHP 0.6492 0.6543
CNY 5.1789 5.2112
NZD 22.3695 22.4412
AUD 23.4118 23.4864
NOK 3.6660 3.6791
CHF 35.8375 35.9459
08 ธ.ค. 2564

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,618.36 - - - - - -
SET50 964.44 - - - - - -
SET100 2,206.08 - - - - - -
sSET 1,061.76 - - - - - -
SETCLMV 1,018.17 - - - - - -
SETHD 1,135.38 - - - - - -
SETTHSI 1,015.05 - - - - - -
SETWB 943.29 - - - - - -
mai 564.99 - - - - - -