อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 30.90 30.99
GBP 43.2882 43.4500
EUR 37.2737 37.3915
JPY 27.8551 27.9560
HKD 3.9549 3.9733
SKD 23.1132 23.1925
MYR 7.4333 7.4692
PHP 0.6289 0.6344
CNY 4.7712 4.8075
NZD 21.8525 21.9267
AUD 23.4714 23.5547
NOK 3.6818 3.6954
CHF 34.2001 34.3151
16 มิ.ย. 2564

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 16/06/2564 21:47:13
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,624.79 +2.48 +0.15 1,631.23 1,619.23 28,853,107 90,477.26
SET50 980.13 +0.74 +0.08 985.12 976.41 1,453,394 45,486.47
SET100 2,231.89 +3.59 +0.16 2,242.58 2,223.32 4,111,514 63,404.18
sSET 1,023.42 +3.21 +0.31 1,027.86 1,020.89 1,319,568 8,020.94
SETCLMV 1,049.93 +5.30 +0.51 1,055.65 1,044.02 1,395,263 30,845.61
SETHD 1,117.35 +4.69 +0.42 1,125.26 1,111.58 1,506,642 27,544.93
SETTHSI 1,010.09 -0.92 -0.09 1,015.22 1,006.67 2,347,323 45,244.90
SETWB 991.03 +3.61 +0.37 992.29 983.83 596,494 12,522.86
mai 507.84 +3.43 +0.68 509.74 505.58 2,868,551 6,044.11