อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 31.13 31.23
GBP 42.9150 43.0825
EUR 37.2721 37.3802
JPY 28.6341 28.7371
HKD 3.9850 4.0026
SKD 23.2669 23.3481
MYR 7.4987 7.5359
PHP 0.6307 0.6358
CNY 4.7339 4.7704
NZD 22.1315 22.2073
AUD 23.7550 23.8128
NOK 3.7008 3.7151
CHF 33.7807 33.8910
23 เม.ย. 2564

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 23/04/2564 22:03:03
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,553.59 -14.62 -0.93 1,564.62 1,550.62 29,516,446 86,151.91
SET50 942.63 -9.95 -1.04 949.78 940.29 1,556,556 41,305.44
SET100 2,143.07 -21.37 -0.99 2,158.58 2,137.50 3,056,539 57,573.32
sSET 885.22 -7.65 -0.86 890.27 879.44 1,093,180 6,168.34
SETCLMV 995.63 -10.51 -1.04 1,003.63 994.38 1,072,336 27,631.18
SETHD 1,114.39 -12.16 -1.08 1,124.00 1,111.71 511,580 19,775.20
SETTHSI 969.58 -10.52 -1.07 977.23 966.72 2,024,137 41,379.23
SETWB 951.51 -4.31 -0.45 955.55 946.19 1,074,120 16,597.11
mai 472.76 -1.20 -0.25 476.44 471.82 3,724,810 5,719.48