อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 35.30 35.39
GBP 42.2183 42.3803
EUR 35.6778 35.7883
JPY 25.8894 25.9977
HKD 4.4728 4.4888
SKD 25.3473 25.4262
MYR 7.8118 7.8487
PHP 0.6187 0.6220
CNY 5.1304 5.1679
NZD 21.9035 21.9741
AUD 24.1272 24.1994
NOK 3.6023 3.6158
CHF 36.8954 37.0103
18 ส.ค. 2565

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น