อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 32.91 33.01
GBP 45.1548 45.3108
EUR 38.5336 38.6463
JPY 29.7587 29.8523
HKD 4.2047 4.2219
SKD 24.2928 24.3707
MYR 7.8044 7.8457
PHP 0.6453 0.6506
CNY 5.0448 5.0774
NZD 23.0518 23.1284
AUD 23.6987 23.7756
NOK 3.7829 3.7972
CHF 35.3165 35.4278
17 ก.ย. 2564

ดอกเบี้ยเงินฝาก

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 18/09/2564 03:19:48
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,625.65 -6.05 -0.37 1,635.04 1,617.31 34,863,623 105,671.89
SET50 974.71 -3.82 -0.39 980.70 969.39 1,879,125 57,328.44
SET100 2,223.59 -7.68 -0.34 2,235.81 2,210.73 3,466,364 73,359.78
sSET 1,033.74 -5.54 -0.53 1,040.84 1,027.99 2,336,493 7,196.43
SETCLMV 1,042.02 -7.33 -0.70 1,050.56 1,037.20 1,873,872 36,341.30
SETHD 1,113.82 -2.42 -0.22 1,119.38 1,107.12 1,242,721 25,169.03
SETTHSI 1,016.94 -3.63 -0.36 1,021.93 1,010.00 3,035,328 54,637.46
SETWB 973.11 -1.38 -0.14 977.08 964.95 812,587 16,210.93
mai 554.20 -4.37 -0.78 560.85 552.11 4,666,559 6,197.34