คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • ภาคเหนือตอนบน 1 : เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำพูน,ลำปาง

  กิจกรรมหลัก (ท่องเที่ยววัฒนธรรมและนิเวศน์/หัตถกรรม/พืชผักเมืองหนาว/ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/บริการทางการแพทย์และสุขภาพ/ซอฟต์แวร์/ดิจิตอลคอนเทนต์)

 • ภาคเหนือตอนบน 2 : น่าน,พะเยา,เชียงราย,แพร่

  กิจกรรมหลัก (ท่องเที่ยววัฒนธรรมและกิจกรรมหลัก (ข้าว/แปรรูปเกษตร/การค้า ชายแดน/การท่องเที่ยว/โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน)

 • ภาคเหนือตอนล่าง 1 : พิษณุโลก, ตาก,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,เพชรบูรณ์

  กิจกรรมหลัก (เกษตร/การท่องเที่ยว)

 • ภาคเหนือตอนล่าง 2 : กำแพงเพชร, พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี

  กิจกรรมหลัก (ท่องเที่ยววัฒนธรรมและกิจกรรมหลัก (ข้าวแปรรูปเกษตร/ โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว)

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : อุดรธานี, หนองคาย,เลย,หนองบัวลำภู,บึงกาฬ

  กิจกรรมหลัก (อาหารแปรรูป/การท่องเที่ยว/ยางพารา)

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร

  กิจกรรมหลัก (การท่องเที่ยว/การค้าชายแดน/ผ้าทอ/โลจิสติกส์)

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด

  กิจกรรมหลัก (อาหารแปรรูป/โลจิสติกส์/พลังทดแทน/ผ้าทอ)

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 : นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์

  กิจกรรมหลัก (ผ้าทอ/ข้าวหอมมะลิ/การท่องเที่ยว/อาหารแปรรูป)

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาจเจริญ

  กิจกรรมหลัก (การท่องเที่ยว/ข้าวหอมมะลิอินทรีย์)

 • ภาคกลางตอนบน 1 : พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี,ปทุมธานี,นนทบุรี

  กิจกรรมหลัก (ทํานา/สวนผลไม้/นิคมและเขตอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์และศาสนา/ชุมชนเมือง/การค้าและบริการ)

 • ภาคกลางตอนบน 2 : ลพบุรี,ชัยนาท, สิงห์บุรี,อ่างทอง

  กิจกรรมหลัก (ทํานา/ทําไร่/ประมงน้ําจืด/การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา/อุตสาหกรรมอาหาร/พลังทดแทน)

 • ภาคกลางตอนกลาง : ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี, สระแก้ว,นครนายก,สมุทรปราการ

  กิจกรรมหลัก (ยานยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า/สมุนไพร/ โลจิสติกส์)

 • ภาคกลางตอนล่าง 1 : กาญจนบุรี,ราชบุรี, สุพรรณบุรี,นครปฐม

  กิจกรรมหลัก (เกษตร(ข้าว,อ้อย,หมู,ผัก)/ อุตสาหกรรมแปลรูปอาหาร/การท่องเที่ยว/ การค้าชายแดน)

 • ภาคกลางตอนล่าง 2 : เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร

  กิจกรรมหลัก (สวนผลไม้/ประมงทะเล/อุตสาหกรรมแปลรูปอาหาร/อุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องใช้ สํานักงาน/อุตสาหกรรมสิ่งทอ/การท่องเที่ยว)

 • ภาคตะวันออก : ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด

  กิจกรรมหลัก (ยานยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า/สมุนไพร/ โลจิสติกส์)

 • ภาคใต้ฝั่งอันดามัน : พังงา,ระนอง,ภูเก็ต,กระบี่,ตรัง

  กิจกรรมหลัก (ท่องเที่ยวทะเลและสุขภาพ/ดิจิตอลคอนเทนต์)

 • ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,พัทลุง

  กิจกรรมหลัก (สวนผลไม้/ปาล์ม/การท่องเที่ยว)

 • ภาคใต้ชายแดน : สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

  กิจกรรมหลัก (อาหารทะเลแปรรูป/ยาง/ โลจิติกส์และก๊าซ)