'เที่ยว ตปท.' เป้าหมายสูงสุดหลังโควิด

20 ก.ค. 2564ผลสำรวจ "เที่ยวต่างประเทศ" เป้าหมายสูงสุดหลังโควิด
 
ในอนาคตหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหมดช่วงล็อกดาวน์ในประเทศไทย ผู้บริโภคมีความกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 ลดน้อยลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่น่าจะกลายเป็นนิวนอร์มอล คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในชีวิตประจำวัน และการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนชุมนุมกันหนาแน่น รวมถึงการชอปปิงผ่านช่องทางใหม่ๆ และเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบไร้สัมผัส เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย
 
ผลการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปีของวีซ่า พบประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายแล้ว ชาวไทยจำนวนหนึ่งเตรียมที่จะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ กรณีต่างประเทศจะเลือกเป้าหมายเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ถัดมาเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงโควิด เช่น ชมภาพยนตร์และคอนเสิร์ต กินข้าวนอกบ้าน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังควบคุมการใช้จ่าย ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้บริโภค รวมไปถึงการนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคนิวนอร์มอล
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949934
ข่าวสาร