ประกันสังคม เฉลี่ยทุกข์ - เฉลี่ยสุข ของสังคมไทย

14 มี.ค. 2561

บรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ประกันตน , ผู้ประกันตนของประกันสังคม , เฉลี่ยทุกข์ - เฉลี่ยสุข , สุขภาพ , ประกันสังคม 
ประกันสังคม เฉลี่ยทุกข์ - เฉลี่ยสุข ของสังคมไทย ระบบของการเฉลี่ยทุกข์ - เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกันตนของประกันสังคม คืออะไร??
 
ระบบของการเฉลี่ยทุกข์ - เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกันตนของประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบ โดยรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการรณ์ที่ไม่คาดคิด ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ประกันตนท่านอื่นให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 
ที่มา : เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/economic/632127