ถึงเวลาเผชิญหน้ากับการทุจริต

25 ม.ค. 2562“ การทุจริต “ คือปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ในชีวิตประจำวันของเรา อาจได้พบเจอหรือเห็นข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบในวงแคบไปจนถึงการทุจริตที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ ซึ่งสาเหตุที่เรายังพบเห็นข่าวการทุจริตอยู่บ่อยๆ นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่คนบางกลุ่มเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกลับนิ่งเฉยและเห็นด้วยกับคนโกง  ถ้าหากเราปิดหูปิดตาทำเหมือนการโกงเป็นเรื่องปกติ จะเกิดอะไรขึ้น?
 
พฤติกรรมการเอาเปรียบและการทุจริตของคนทั่วไป อาจส่งผลกระทบต่อสังคมเล็กๆ แต่ถ้าหากเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองก็อาจส่งผลเสียต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาประเทศ ซึ่งนั่นหมายความว่า ผลกระทบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศก็ล้วนแต่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้คนในประเทศทั้งสิ้น 
 
เลิกปิดหูปิดตาและเผชิญหน้ากับคนโกง!!
 
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นว่า ถึงเวลาที่แล้วเราต้องสร้างค่านิยมไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต เผชิญหน้าและกล้าที่จะเปิดโปงบุคคลที่ทำการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการทุจริตที่เบอร์สายด่วน ป.ป.ช 1205 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://www.nacc.go.th/ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ห่างไกลจากการทุจริต
 
ที่มา:เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/regional/685656