แก้ไม่ตก! ฝุ่น PM2.5 กระทบต่อสุขภาพปชช. พื้นที่ 9 จังหวัด

25 ก.พ. 256208.00 น. เช้านี้ ฝุ่น PM2.5 กระทบต่อสุขภาพปชช. พื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น น่าน พะเยา ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เลย แพร่ และแม่ฮ่องสอน
 
กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ (08.00 น.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 11 - 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.เวียง อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาอาน อ.เมือง เลย, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827891