ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานต่างชาติเพิ่ม

28 มี.ค. 2562ปัจจุบัน ญี่ปุ่น ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดอันดับ3ของโลกและเป็นสมาชิกสำคัญในกลุ่มจี-20 แต่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดใหม่ต่ำที่สุดในโลก
 
โทโมมิ อินาดะ นักการเมืองหญิงและเป็นที่ปรึกษาของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวต่อที่ประชุมนักลงทุนต่างชาติว่า ญี่ปุ่นยังคงเปิดกว้างรับแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบเนื่องจากอัตราการเกิดใหม่ในญี่ปุ่นอยู่ในระดับต่ำสุดติดต่อกันมานานหลายปี ประกอบกับเป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบทำให้แรงงานในวัยทำงานมีจำนวนน้อยมาก
 
“สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างภาระมหาศาลแก่ระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่น”อินาดะ กล่าวพร้อมทั้งประเมินว่า ประชากรวัยทำงานของประเทศจะปรับตัวร่วงลงโดยเฉลี่ย1.1% ต่อปี ตลอดช่วง 50 ปีข้างหน้า ขณะที่การปรับแก้กฏหมายการพำนักในญี่ปุ่นจะทำให้มีแรงงานจากต่างชาติจำนวน 350,000 คนย้ายเข้ามาในญี่ปุ่นในช่วง 5 ปีข้างหน้า
 
ปัจจุบัน ญี่ปุ่น ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดอันดับ3ของโลกและเป็นสมาชิกสำคัญในกลุ่มจี-20 แต่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดใหม่ต่ำที่สุดในโลก โดยตลอด 6ปีที่เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลของนายอาเบะ พยายามใช้มาตรการต่างๆรวมถึง ยกเว้นภาษีและมาตรการจูงใจอื่นๆเพื่อกระตุ้นการลงทุน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงานแก่ประชากรหญิงและประชากรสูงวัยด้วย
 
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/830946