รัฐสภาอังกฤษลงมติเปลี่ยนวันเบร็กซิทเป็น 12 เม.ย.หรือ 22 พ.ค.

28 มี.ค. 2562รัฐสภาอังกฤษลงมติไม่อนุมัติทางเลือกอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวกับการที่อังกฤษจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) ซึ่งรวมถึงทางเลือกที่จะถอนตัวแบบไร้ข้อตกลงแม้นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เสนอว่าจะลาออกจากตำแหน่งหากรัฐสภาอังกฤษสนับสนุนแผนเบร็กซิทของเธอก็ตาม
 
ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 441 ต่อ 105 เสียง ให้เปลี่ยนช่วงเวลาเบร็กซิทเป็นวันที่ 12 เม.ย. หรือ 22 พ.ค.ปีนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย และให้ยกเลิกกำหนดการเบร็กซิทเดิมที่เคยระบุไว้ว่าเป็นวันที่ 29 มี.ค.
 
สมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้ทำการอภิปรายทางเลือกทั้งหมด 8 ทางเลือกเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่น จนในที่สุดรัฐสภาได้ลงมติปฏิเสธทุกทางเลือก ซึ่งรวมถึงการออกจากสภาพยุโรป (อียู) แบบไร้ข้อตกลง การยังคงอยู่ในสหภาพศุลกากรของอียู และเงื่อนไขตลาดเดี่ยว
 
ก่อนหน้านี้ นางเทเรซา เมย์ ได้แจ้งแก่สมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่าเธอจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หากรัฐสภาให้การสนับสนุนแผนเบร็กซิทของเธอซึ่งได้ถูกรัฐสภาปฏิเสธมาแล้ว 2 ครั้งนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีนี้
 
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา นางเทเรซา เมย์ ได้สูญเสียการควบคุมกระบวนการเบร็กซิทให้กับรัฐสภาอังกฤษ หลังจากยอมรับว่าเธอไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะทำให้รัฐสภาอังกฤษอนุมัติข้อตกลงเบร็กซิทของเธอที่ทำไว้กับอียู โดยรัฐสภาเรียกร้องให้นางเมย์ หาทางเลือกอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการลงประชามติครั้งที่ 2 เพื่อให้อังกฤษอยู่ในสหภาพศุลกากรของอียูต่อไป หรือแม้แต่การยกเลิกกระบวนการเบร็กซิท
 
ที่มา: กรงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/830944