อาเซียนร่วมตั้งสมาคมโบราณคดีใต้น้ำ

01 ก.ค. 2562

หอศิลป , วัฒนธรรม , กรมศิลปากร , โบราณคดี , อาเซียนกลุ่มอาเซียนตั้งองค์กรหรือสมาคมเกี่ยวกับโบราณคดีใต้น้ำของอาเซียน เพื่อร่วมกันทำงานใกล้ชิด หวังองค์กรด้านโบรณคดีฯเข้มแข็งขึ้น มีอำนาจต่อรองเรื่องกฎหมาย
 
วันนี้(1ก.ค.) ร.อ.บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากการประชุมโบราณคดีใต้น้ำอาเซียน เรื่อง การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำและความร่วมมือทางโบราณคดีใต้น้ำอาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศเข้าร่วมยกเว้นบรูไน แต่ก็มี ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้มีการตั้งองค์กรหรือสมาคมเกี่ยวกับโบราณคดีใต้น้ำของอาเซียน เพื่อให้สามารถร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และยังสามารถเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่ยังไม่มีโบราณคดีใต้น้ำได้ด้วย ทั้งในแง่วิชาการและการฝึกอบรม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประธานชั่วคราวเรื่องการจัดตั้งเป็นสมาคมโดยสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ทั้งนี้คาดว่าภายใน 1 เดือนนี้ แต่ละประเทศจะได้รับเอกสารและจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ดูแลของแต่ละประเทศต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้มีการฝึกอบรมร่วมทุก 2 ปี โดยเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพด้วย 
 
“ที่ประชุมยังได้หารือถึงปัญหากรณีเดิม ๆ ด้วย เช่น ปัญหาประมงที่มีผลกระทบกับงานโบราณคดีบ้าง ซึ่งเป็นรายละเอียดที่แก้ไขเองไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมีองค์กรด้านโบราณคดีใต้น้ำของอาเซียนที่เข้มแข็งขึ้น น่าจะทำให้มีอำนาจต่อรองในเรื่องกฎหมายและความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายได้  เพราะปัจจุบันยังมีความละเลยในการบังคับใช้ จึงต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกันในระดับนโยบาย ซึ่งสมาคมจะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลตนเองได้มากขึ้นว่า เรื่องนี้ต้องร่วมกันคุ้มครองไม่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น” ผอ.กองโบราณคดีใต้น้ำกล่าว 
 
ที่มา: เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/education/717703